Bedrijfswagens elektrisch in 2026?

Uit een uitgelekte onderhandelingsnota van de zeven partijen die samen de Vivaldi-coalitie willen vormen, blijkt dat tegen 2026 alle nieuwe bedrijfswagens “broeikasvrij” moeten zijn. Zo melden onze collega’s van De Tijd, die de nota konden inkijken.

Bedrijfswagens

Verbrandingsmotoren fiscaal afgestraft

De vergroening van het wagenpark is één van de maatregelen waarmee de Vivaldi-partijen haar klimaatdoelstellingen wil halen.

"In 2026 zou de maatregel in werking gesteld worden en ze zou enkel gelden voor nieuwe wagens", vertelt een betrokkene. Voor lopende leasecontracten verandert er niets. 2026 is trouwens niet te vroeg voor de onderhandelaars, zij verwachten weinig problemen. “Vanaf dan moeten er genoeg elektrische modellen beschikbaar zijn”, klinkt het.

Bedrijfswagens met verbrandingsmotoren zullen niet verboden worden, maar het fiscaal gunstregime dat vandaag voor hen geldt, zal vervallen. En dat zal ze meer dan waarschijnlijk uit de markt zal prijzen.

Consensus ...

Dit voorstel komt niet uit te lucht vallen. Preformateur Egbert Lachaert (Open VLD) was zelf de drijvende kracht achter het idee, dat hij in mei van dit jaar reeds lanceerde en waarvoor hij al consensus vond bij andere partijen die vandaag mee aan tafel zitten voor de regeringsvorming. In mei was er geen parlementaire meerderheid maar die lijkt er vandaag wel te zijn bij de partijen die op federaal vlak willen besturen.

... maar niet over alles

Over de bedrijfswagen lijkt een akkoord niet veraf, maar over andere klimaatmaatregelen zoals de kernuitstap blijven de preformateurs op de vlakte. De enige verwijzing die we vinden, is de volgende formulering in de nota: ‘De afhankelijkheid van kernenergie in onze energieproductie wordt tijdens deze legislatuur voort afgebouwd’.

BMW X5 PHEV

Elektrisch koolstofneutraal?

Nog een manco is het uitblijven van  consensus over de (al dan niet groene) energiebevoorrading. Want elektrische wagens zijn maar zo groen als de manier waarop hun stroom werd opgewekt. En ook het fiscale aspect lijkt nog niet volledig uitgewerkt. Hoe gaat men de dalende inkomsten van accijnzen en taksen op brandstoffen compenseren? Het belooft sowieso een breinbreker te worden in deze budgettair moeilijke tijden.

polestar 2