Kilometervergoeding voor beroepsverplaatsingen stijgt

Net zoals de BIV en rijbelasting, wordt op 1 juli 2021 de kilometervergoeding voor het beroepsmatig gebruik van een privé-auto geïndexeerd. Zij stijgt van 0,3542 euro naar 0,3707 euro per kilometer.

Verkeer

De kilometervergoeding is de forfaitaire vergoeding die werkgevers kunnen uitbetalen voor zuivere beroepsverplaatsingen die een werknemer uitvoert met zijn privé voertuig, motorfiets of bromfiets in opdracht van zijn werkgever. Hier dienen geen belastingen op betaald te worden.

De vergoeding voor beroepsmatig gebruik van de privéwagen wordt berekend door middel van een ingewikkelde formule. 20% van het bedrag wordt bepaald door de brandstofprijs, 80% door de evolutie van de afgevlakte gezondheidsindex.