Wat bepaalt of een elektrische wagen snel oplaadt?

Laadtijden verschillen enorm tussen de verschillende elektrische wagens (EV’s) die je vandaag op de markt vindt. Maar hoe weet je of je wagen snel stroom tankt? Om dat te beoordelen, houden klanten best niet alleen rekening met het nominale maximum laadvermogen, maar ook met de laadsnelheid.

Elektrische wagen opladen

Laadvermogen vs. laadsnelheid

De meeste laadbeurten van een elektrische wagen vinden doorgaans thuis of op het werk plaats. Hier speelt tijd over het algemeen geen grote rol. Bij verplaatsingen over lange afstanden telt daarentegen elke minuut en is snel opladen essentieel. Na een korte onderbreking moet de wagen terug klaar zijn voor de volgende etappe.

Veel bestuurders gaan daarom af op het maximale laadvermogen van hun elektrische wagen om zijn laadkarakteristiek te beoordelen – maar deze waarde betekent weinig bij snelle laadbeurten aan een snellaadstation. Een hoge laadsnelheid (kWh/minuut) gedurende het volledige laadproces is essentieel voor een korte laadsessie. Met andere woorden, een hoog laadvermogen moet over een zo lang mogelijke periode beschikbaar zijn.

Laadsnelheid zegt meer dan puur laadvermogen

Deze stelling komt van de Duitse autobouwer Audi, dat uiteraard een voorbeeld geeft waar één van haar eigen modellen, de e-tron, positief uitkomt: “In het huidige concurrentiekader neemt de Audi e-tron de leiding met een bijzonder performant laadvermogen, ook al zijn er modellen verkrijgbaar met een hoger nominaal vermogen. Het verschil zit hem in de details: de capaciteit om een zo hoog mogelijke output af te nemen van een HPC (High Power Charging) snellaadstation is dan wel een vereiste, het is niet noodzakelijk dé cruciale factor.”

“Een hoge stroomopname door de batterij tijdens een groot gedeelte van de laadprocedure is minstens even belangrijk. Als de wagen daarentegen aan zijn maximale vermogen laadt over korte tijd, maar al vroeg in het proces zijn vermogen moet verlagen, daalt tegelijkertijd ook de laadsnelheid – de hoeveelheid stroom die de batterij opneemt per tijdseenheid. Daarom is, dankzij een ideale laadcurve met een maximale vermogensopname gedurende een lange tijdsspanne, de laadsnelheid een criterium dat zwaarder doorweegt op het vlak van laadprestaties. Het garandeert alles in beschouwing genomen een kortere laadtijd aan het laadstation. Naast het gemiddelde energieverbruik bepaalt dit mee hoeveel rijbereik er gemiddeld geladen kan worden gedurende een bepaalde tijdsspanne, bijvoorbeeld binnen de tien minuten.”

De laadcurve maakt het verschil

Schraap je het marketingsausje van deze redenering, dan merk je op dat de theorie van Audi weldegelijk steek houdt. Het belang is hier – net zoals in deze coronacrisis – de verhouding tussen curve en piek. Veel wagens bereiken gedurende een korte periode hun piek laadvermogen om dat vervolgens gevoelig te verlagen, veelal nog voor een laadniveau van 70% bereikt is.

Laadvermogen vs. laadsnelheid