Wie parkeert het best: een man of een vrouw?

De vraag die al een eeuw gesteld wordt, krijgt eindelijk een antwoord. De Duitse onderzoeker Dr Claudia Wolf onderzocht welk geslacht het best parallel parkeert.

parkeren

Testomstandigheden

Dit zijn de testomstandigheden: 65 vrijwilligers moesten een Audi A6 met een automatische versnellingsbak inparkeren. Hoe rechter de auto in het vak stond, hoe beter de score. En wat blijkt? Vrouwen deden meer tijd over hun manoeuvre, zowat 20 seconden, en waren voorzichtiger, maar dat zorgde niet voor meer precisie. Mannen parkeerden gemiddeld immers 5 procent preciezer. Volgens de onderzoekers was het betere ruimtelijk inzicht van de man de doorslaggevende factor.

"Als wetenschapper besloot ik om uit te zoeken of de vooroordelen rond parkeren waar zijn of zijn gebaseerd op een mythe", geeft wetenschapper Dr Claudia Wolf de aanleiding van haar onderzoek. Een onderzoek dat volgens haar bevestigt "wat eerdere studies over ruimtelijke verschillen tussen mannen en vrouwen al aantoonden. De conclusie ligt met andere woorden in de lijn der verwachtingen."